Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Quản trị công tác thuộc về kho vận (khu vực miền Bắc)

2. Xử lý - điều vận đơn hàng phát sinh của doanh nghiệp

 

3. Phối hợp với các bộ phận có liên quan; cung cấp chứng từ, thông số chính xác phục vụ hạch toán; kê khai thuế; chăm sóc khách hàng.

4. Các nhiệm vụ phù hợp khả năng theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp hoặc Ban Giám đốc.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các nhóm ngành: tài chính; kế toán; quản trị kho vận; chuỗi cung ứng...

2. Kinh nghiệm từ 01 năm ở vị trí kế toán kho hoặc quản lý kho vận

3. Ưu tiên ứng viên mạnh excel

4.  Có tư duy logic, quản lý thời gian khoa học

5. Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.